การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อในชีวิตประจำวัน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อในชีวิตประจำวัน

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อในชีวิตประจำวัน PPT

ความหมายของสื่อ

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

นวัตกรรมเทคโนโลยี

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

นวัตกรรมในอนาคต

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ความหมายของนวัตกรรม

ความหมายของนวัตกรรม

“นวัตกรรม” หมายถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนำ นวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทำงานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย

“นวัตกรรม” (Innovation) มีรากศัพท์มาจาก innovare ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวัตกรรมในเชิงเศรษฐศาสตร์คือ การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาใช้ในรูปแบบใหม่ เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ ”การทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราให้กลายมาเป็นโอกาส (Opportunity) และถ่ายทอดไปสู่แนวความคิดใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม” แนวความคิดนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 โดยจะเห็นได้จากแนวคิดของนักเศรษฐอุตสาหกรรม เช่น ผลงานของ Joseph Schumpeter ใน The Theory of Economic Development,1934 โดยจะเน้นไปที่การสร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อันจะนำไปสู่การได้มาซึ่ง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี (Technological Innovation) เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นหลัก นวัตกรรมยังหมายถึงความสามารถในการเรียนรู้และนำไปปฎิบัติให้เกิดผลได้จริงอีกด้วย (พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ , Xaap.com)

อ่านเพิ่มเติม……

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

๑۩۩..ประวัติ ..۩۩๑

ชื่อ นางสาวกนกวรรณ   เกี๋ยงมูล ชื่อเล่น เดือน

เกิดวันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ปี มะเมีย อายุ 20 ปี กรุ๊ปเลือด A

ที่อยู่  94 หมู่ 6 ตำบลหนองฮี  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 48160

สำเร็จการศึกษามัธยมตอนต้นที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม

สำเร็จการศึกษามัธยมตอนปลายที่โรงเรียนปลาปากวิทยา

ปัจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 ปริญญาตรี 5 ปี

หอพัก : ชุมพร 265 หมู่ 8 ต.นาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000

E-mail: manow-boy@hotmail.com   

อนาคต : อยากเป็นครูปฐมวัย

สีที่ชอบ : สีชมพู

คติประจำใจ : ไม่มีอะไรได้มาฟรี

 

This slideshow requires JavaScript.

 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เพลงสอนเด็กปฐมวัย

เพลงตบมือ
ตบมือห้าครั้ง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
ตบให้ดังกว่านี้ หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
กระโดดข้างหน้าห้าที หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
แล้วถอยกลับที่เหมือนเดิน หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
กระโดดไปทางซ้าย หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
แล้วย้ายไปทางขวา หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
ส่ายสะโพกไปมา หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า
หัวเราะห้าห้าดังดัง หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า

เพลงเพิ่มเติม…..

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

・❀●•♪.。Perview・❀●•♪.。

This slideshow requires JavaScript.

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น